Wsparcie

Jeśli chciałbyś finansowo wesprzeć naszą służbę, możesz to uczynić wpłacając dowolną sumę na nr konta:
94 8142 0007 0618 3321 2000 0001
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu
W tytule przelewu proszę napisać: ofiara na cele Kościoła
Za wszelkie ofiary i darowizny serdecznie dziękujemy!