Tag Archives: nauczanie

22 stycznia 2018 r. Projekt Prawda

Dałeś się kiedyś oszukać? Uporządkuj swój światopogląd, a niełatwo będzie cię zwieść. Uczestnicy  kursu osobiście i w sposób praktyczny zapoznają się z Bożą prawdą. Dwanaście godzinnych lekcji szczegółowo omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać ma życie codzienne, zbudowane na światopoglądzie chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak można sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze najgłębsze przekonania,

Read More

Jakie będzie Twoje epitafium? kazanie prezb. Z. Józefowicza wygłoszonego 7 czerwca 2017r.

  Jakie będzie Twoje epitafium? –pobierz Uzjasz wstępuje na tron i wydaje się mieć wszystko po swojej stronie. Tak długo jak trzymał się Słowa Bożego. Odnosił sukcesy ponieważ Bóg był z nim. Coś się zdarzyło? Pycha zniszczyła jego życie. Problem pojawia się, gdy myślimy, że nam się należy. Uzjasz uznał, że to co chce uczynić

Read More

kazanie, przegrany, biblia, nauczanie

Zapraszamy 25 czerwca na nabożeństwo. Kazanie „Największy przegrany”

20Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo, na którym Słowem Bożym będzie dzielił się prezb. Zdzisław Józefowicz — pastor senior zboru Betel w Bydgoszczy. Największy przegrany to cykl kazań o ludziach, którzy sprzeniewierzyli się Panu Bogu. Pierwszym, o którym słyszeliśmy był Uzjasz król Judy 2 Kronik 26,3-5;16 [Biblia Warszawska]: „Uzjasz miał szesnaście lat, gdy objął władzę królewską, a

Read More