Służba duszpasterska

Służba duszpasterska nie jest wyłącznie służbą modlitwy. Staramy się nieść pomoc osobom, które z powodu różnych sytuacji i doświadczeń życiowych potrzebują wsparcia, by iść dalej przez życie, dokonywać lepszych wyborów oraz – w oparciu o zdrowy fundament – móc budować swoje życie. Prowadzimy spotkania indywidualne lub z małżeństwami – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.