Kościół Droga

KIM JESTEŚMY ?
Jesteśmy autonomiczną, ewangeliczną społecznością chrześcijańską, którą połączył Pan Jezus Chrystus.
  • doświadczyliśmy duchowej przemiany pod wpływem działania Ducha Bożego;
  • normy codziennego postępowania wytycza nam Pismo Święte;
  • zwiastujemy Dobrą Nowinę o tym, że dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa za grzechy, Bóg chce uratować każdego człowieka i każdemu zapewnić życie wieczne.
DLACZEGO NAZYWAMY SIĘ DROGA?
  • tak nazywano pierwszy Kościół, zanim wprowadzono nazwę „Chrześcijanie” [ Dz.9,2; 22,4; 24,14]
  • nazwa ta również kojarzy się z uniwersalnością nauki i działa Pana Jezusa, który sam siebie nazwał Drogą ” Ja jestem drogą, prawdą i życiem”
  • chrześcijaństwo to uczniostwo, wąska droga w której naśladujemy naszego nauczyciela Jezusa.
  • poprzez swoje życie chcemy wskazywać drogę do Chrystusa
Jesteś u nas mile widziany.