Koordynator projektów

Chcemy dosięgać i pomagać tym, którzy często czują się zapomniani i bez nadziei. Staramy się, aby nasze działania lokalne były jak najbardziej praktyczne i odpowiadały na realne potrzeby osób, do których docieramy. Dlatego też powołaliśmy służbę koordynatora projektów, który jest łącznikiem we współpracy z lokalna społecznością, samorządem i NGO.
Koordynator projektów : Mariola Osińska
kontakt : biuro@koscioldroga.pl