Klub Korzenie i Skrzydła 2021

Zapraszamy do fotorelacji z zajęć w klubie!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REKRUTACJA DO PROJEKTU
Jest nam miło poinformować o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pn.: „Klub Korzenie i Skrzydła”. Poniżej znajdą Państwo formularz rekrutacyjny oraz  regulamin rekrutacji i uczestnictwa w w projekcie.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel: 607 051 084

_________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Warunki które trzeba spełnić, aby zostać klubowiczem?
  • młodzi mieszkańcy Inowrocławia
  • którzy min. przebywają w ośrodkach socjoterapii lub w pieczy zastępczej; pochodzą z rodzin korzystających z pomocy społecznej z zakresu art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub z rodzin korzystających z PO PŻ; są członkami rodzin, w których jest dziecko z niepełnosprawnością lub same są osobami niepełnosprawnymi
  • spełnią wymogi rekrutacyjne, złożą w terminie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty
Szczegółowych informacji na temat projektu oraz sposobu i warunków rekrutacji, udzielać będziemy telefonicznie w dniach 15 -18 grudnia 2020 pod nr tel: 607 051 084

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 23 października 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn: ” Klub Korzenie i Skrzydła”, którego realizację rozpoczniemy od 1 grudnia br. Wkrótce więcej informacji na naszej stronie internetowej i profilu Facebook.