Szkółka niedzielna

Sympatyczne słowo „szkółka” kojarzy się  przede wszystkim z czasem niedzielnego nabożeństwa, podczas którego dzieci idą na swoje cotygodniowe niedzielne zajęcia…  I na tym wiedza większości członków „ DOROSŁEGO KOŚCIOŁA” się kończy. Jednak, w tym samym czasie, gdy dorośli – słuchają,  jak stosować w życiu Boże zasady, słuchają żywego przekazu Słowa  – dzieci  spędzają czas bardzo podobnie!
Nasze nauczanie odbywa się w ramach systemu oświaty na podstawie programów zatwierdzonych przez władze Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymują zaświadczenie z oceną, którą mają wpisaną na świadectwie szkolnym.