Centrum Rodzinne w Inowrocławiu

Zapraszamy do fotorelacji z pierwszych zajęć w ramach projektu na naszym profili Facebooku

Dokumenty do pobrania :

FORMULARZ REKRUT DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

W dniu 21.12.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Rodzinne w Inowrocławiu”. Podpisane zostały pierwsze umowy o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach konkursów: 1/G/2018/Ino oraz 2/G/2018/Ino.
Przy podpisywaniu umów obecny był Prezes Zarządu Karol Legumina, Dyrektor Biura Bartosz Waszak. Nad przebiegiem od strony formalno-prawnej przy podpisywaniu umów czuwał adw. Przemysław Juchacz.