Azymut 2021

 


 


 

W dniu 29 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia LokalnaGrupa Działania Inowrocław odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczystość wręczania umów zaszczyciła swoją obecnością Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbieta Piniewska. W spotkaniu udział wzięli również Prezes Zarządu, Pan Karol Legumina, a także pracownicy biura LGD i grantobiorcy. Podczas uroczystości podkreślano wagę wspierania aktywizacji i rozwoju społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Inowrocławia.